Skip to content

Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen onder begeleiding van een onafhankelijke derde; de mediator. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. U neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf de oplossingen. De mediator begeleidt dit proces en helpt de partijen in het vinden van oplossingen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Daarbij probeert de mediator altijd alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan; een mediator wil mensen juist tot elkaar brengen, wederzijds begrip creëren. Mediation verbindt.

Mediation is voornamelijk bekend van scheidingsmediation maar is ook zeer succesvol gebleken en daarom steeds meer ingezet bij andere vormen van familie- of relatieconflicten, arbeidsconflicten, geschillen binnen samenwerkingsverbanden, burenruzies, overige zakelijke conflicten en geschillen met de overheid.

Aanpak

Op basis van het kennismakingsgesprek kunt u beslissen of mediation iets voor u is en of de mediator u aanspreekt. Het bespreken en ondertekenen van de mediationovereenkomst is het startsein van mediation.

In gesprek

Na de kennismaking gaat u onder begeleiding van de mediator in gesprek. U krijgt beiden de gelegenheid om uw visie op de kwestie toe te lichten en de belangen van beide partijen worden in kaart gebracht. De gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur. Als de kwestie die tussen u beiden speelt voldoende is uitgediept, verschuift het accent naar het over en weer verkennen van mogelijke oplossingen ter beëindiging van het conflict.

De mediator laat alle belangen de revue passeren en bewaakt dat afspraken voldoende evenwichtig en realistisch zijn. Indien nodig adviseert de mediator om specialisten te laten controleren of de afspraken aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoen.

Vastleggen

Als beide partijen het eens zijn, kan worden overgegaan tot het opmaken en ondertekenen van een (vaststellings)overeenkomst. Eventueel kan de overeenkomst daarna via de notaris nog een executoriale status krijgen. 

Als u er samen niet uit komt

Wanneer mediation?

Mediation is breed inzetbaar. Als deelnemers bereid én in staat zijn om onder begeleiding van de mediator naar elkaar te luisteren en zich willen inspannen voor het bereiken van een oplossing die voor hen beiden acceptabel is, dan is mediation een optie. Win-win voor alle betrokkenen? En voorkomen dat de rechter beslist over de uitkomst vanuw conflict? Kies dan voor mediation!

Mediation is dé oplossing. Snel, voordelig en vooral duurzaam!

Uit elkaar?

Als u heeft besloten om uit elkaar te gaan, daarover nadenkt of twijfelt dan is mediation een goede eerste stap. De mediator helpt door: 

Als u uit elkaar gaat komt er veel op jullie af. De mediator begeleidt van het begin tot het eind bij het maken van afspraken. Te denken valt aan uw woonsituatie, uw vermogen, pensioenen, eventuele partner- en/of kinderalimentatie en een ouderschapsplan als u ook samen kinderen heeft. Daarnaast stelt de mediator het echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan voor u op en draagt ten slotte zorg voor het indienen van jullie echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Het is natuurlijk mogelijk dat u besluit om bij elkaar te willen blijven en níet uit elkaar te gaan. Ook dan kan het prettig zijn om onder begeleiding van de mediator tot afspraken te komen om uw relatie te verbeteren. Zo nodig kan worden verwezen naar een (relatie)therapeut.

Meer weten over mediation of scheidingsmediation in het bijzonder? 

"Als mediator help ik u vanuit een situatie van miscommunicatie en conflict naar rust en wederzijds begrip"