Skip to content

Kosten besparen

 

Bij juridische kwesties is het mogelijk om gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging, aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Indien uw jaarinkomen lager is dan € 40.400,- (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of € 28.600,- (voor alleenstaanden) en u geen belasting betaalt over vermogen (box 3), dan komt u hiervoor in aanmerking. Op de website rechtsbijstand.nl staat meer informatie over de mogelijkheden voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De mediator kan dit voor jullie aanvragen.

Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk dat de rechtsbijstandverzekering (een deel van) de kosten vergoedt. Check uw polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar om te vragen naar de voorwaarden.

Kosten

De kosten voor mediation worden in de regel door partijen 50/50 gedeeld maar het staat u vrij om hierover andere afspraken te maken. De kosten bestaan uit een uurtarief (gesprekstijd en kantooruren á € 150,- vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB ) en eventuele onkosten. Buro WA geeft altijd vooraf een reële inschatting van het aantal uren en bijkomende onkosten. Omdat wij beschikking hebben over een eigen praktijkruimte, zijn onkosten alleen van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van een externe gesprekslocatie (€ 30,- p.p. / per gesprek). De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht.

Gratis kennismaking
Tijdens de mediation worden vrijwel altijd vertrouwelijke zaken besproken, de mediator is neutraal en onpartijdig. Het is daarom van belang dat u vertrouwen heeft in de mediator; dusdanig dat u zich vrij en veilig kan voelen om alles te benoemen wat u graag op tafel wilt hebben. Tijdens het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek krijgt u daarom de mogelijkheid om kennis te maken met de mediator en vragen te stellen. De mediator zal tevens de werkwijze en het mediationproces toelichten.